Πρώιμοι Ιστορικοί Χρόνοι

Με την έναρξη της γεωμετρικής περιόδου τα ελληνικά φύλα που ξεκινούν να φτιάχνουν αποικίες στα μικρασιατικά παράλια δημιουργούν μια νέα περίοδο για το κρασί. Η αμπελοκαλλιέργεια φτάνει στην Ιωνία και γίνεται η βασιλική καλλιέργεια αλλά και το κυριότερο προϊόν των εξαγωγών.

Ο Όμηρος αναφέρει πως μεγάλες ποσότητες κρασιού μεταφέρονταν μεταξύ Λήμνου, Θράκης και Τροίας, όπου πολεμούσαν οι Έλληνες. Εκείνη την περίοδο πρωτοσυναντούν οι μελετητές τους οίνους Πράμνιος Ικαρίας και ο Ισμαρικός ή Μαρωνίτικος Θράκης.

Σε άλλες ιστορικές αναφορές ο Ησίοδος μνημονεύει την καλλιέργεια του αμπελιού αλλά και την παραγωγή του. Από τα μέσα του 8ου αιώνα η εξερεύνηση νέων περιοχών για αποικίες οδηγεί τους Έλληνες μέχρι τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, όπου μεταφέρουν για πρώτη φορά εκεί το αμπέλι.

Email: info@greekcellar.gr