Αρχαϊκή Περίοδος

Στον 7ο αιώνα εκτιμάται πως δεν υπάρχει περιοχή στον Ελλαδικό χώρο που να μην έχει διαδοθεί και να μην καλλιεργείται η άμπελος. Ταυτόχρονα η λατρεία του θεού Διονύσου έχει εξαπλωθεί και μαζί με αυτήν έχει αυξηθεί η κατανάλωση κρασιού.

Οι διαδικασίες της οινοποίησης βελτιώνονται και δεν λείπουν οι προσμίξεις του οίνου με διάφορα φυτά, βότανα, μέλι και ρητίνη με σκοπό τόσο την διατήρηση όσο και το καλύτερο άρωμα του κρασιού.

 

Η Αττική, η Θάσος, η Ρόδος και η Νάξος, έχουν την πρωτοκαθεδρία στην οινοποίηση την εποχή εκείνη, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και άλλα επαγγέλματα που σχετίζονται με το κρασί.

Οι κεραμίστες της εποχής ξεκινούν την κατασκευή ειδικών αμφορέων για την ασφαλή μεταφορά του κρασιού, που αντικαθιστούν τα δερμάτινα ασκιά , ενώ δημιουργούνται και διάφορα σχήματα αγγείων (κρατήρες) για την κατανάλωση του οίνου. Είναι τέτοια οι διείσδυση του οίνου στη ζωή των Ελλήνων, που το αμπέλι κοσμεί ακόμα και νομίσματα της εποχής, ενώ ο ελληνικός πολιτισμός εξαπλώνεται σε άλλες περιοχές και ρέει όπως το κρασί.

Email: info@greekcellar.gr